Dodaj produkty, które lubisz i chcesz kupić później.
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

KSIĘGARNI INTERNETOWEJ WYDAWNICTWA KARAKTER

 

Polityka prywatności ma na celu dostarczyć Ci najważniejszych informacji o tym, w jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Twoje dane osobowe, gdy odwiedzasz stronę internetową Serwisu, korzystasz z Serwisu, kontaktujesz się z nami, zawierasz z nami umowę (np. jesteś posiadaczem Konta).
 
Administratorem Twoich danych osobowych, przetwarzanych w celach opisanych w Polityce prywatności, jest Karakter. Możesz się z nami skontaktować:

 • na adres e-mail: ksiegarnia@karakter.pl
 • listownie na adres: Wydawnictwo Karakter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Grabowskiego 13/1, 31-126 Kraków, z zalecanym dopiskiem „dane osobowe".

 
 

PODSTAWOWE INFORMACJE

 
Poniższe pojęcia użyte w Polityce prywatności mają następujące znaczenie:

 • Administrator – podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (czyli decyduje po co i w jaki sposób mają być wykorzystywane dane osobowe);

 • Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej,  osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, m.in. na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy bądź jeden lub kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

 • Karakter lub my – Wydawnictwo Karakter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Grabowskiego 13/1, 31-126 Kraków, nr KRS: 0000711223, NIP: 6762370738, REGON: 120658005, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;

 • Przetwarzanie – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

 • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

 • Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Karakter pod adresem karakter.pl. Poprzez Serwis udostępniany jest również sklep internetowy prowadzony przez Karakter;

 • Użytkownik – każda osoba, która korzysta z Serwisu;

 • Konto – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora;

 • Newsletter – informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wysyłane drogą elektroniczną w formie e-maila lub, SMS-a.

 
Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe, podane w formularzach rejestracji, o aktywności w Serwisie, podane np. w korespondencji kierowanej do Nas, przetwarzamy w następujących celach i w oparciu podane podstawy prawne:

 • świadczenia usług dostępu do Serwisu oraz usługi konta w Serwisie, tj. w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 • wykonania umowy sprzedaży asortymentu oferowanego przez Karakter, podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 • ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora, który polega na obronie przed roszczenia lub ich dochodzeniu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 • analitycznych i statystycznych, poprawy jakości świadczonych usług, podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora, który polega na ulepszeniu świadczonych usług i lepszym dostosowywaniu ich do potrzeb Użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 • jeśli udzielisz nam zgody, w celach analitycznych i statystycznych, będziemy również przetwarzać Twoje dane o glokalizacji, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda na Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 • wykonania obowiązków prawnych tj. rozliczeń księgowych, podatkowych, podstawą prawną jest obowiązek prawny ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 • jeśli zapisałeś się na Nasz newsletter Twoje dane będziemy przetwarzać w celu przesyłania do Ciebie informacji handlowych na podane przez Ciebie adres e-mail lub nr telefonu. Podstawą przetwarzania jest zgoda, której Nam udzieliłeś (np. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie Twoich danych.

 
 

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE I NARZĘDZIA

 
Cookies
 
W ramach świadczenia Usługi korzystamy z plików cookies, nazywanych też ciasteczkami. Są to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na Twoim urządzeniu. Z plików cookies korzystamy przede wszystkim do zapewnienia poprawnego funkcjonowania naszej Usługi, a także w wykorzystujemy je w celach analitycznych i statystycznych. Przed wejściem na stronę Serwisu, za pomocą udostępnionego przez nasz narzędzia, możesz zarządzić Swoim zgodami na pliki cookies. Informacje o tym do czego służą poszczególne pliki cookies są udostępniane w interfejsie służącym do zarządzania zgodami, który wyświetla się przed wejściem na stronę Serwisu. Jeśli wyraziłeś zgodą na umieszczenie plików cookies na Twoich urządzeniu interfejs nie wyświetli się do czasu, aż usuniesz pliki cookies za pomocą ustawień przeglądarki.  
 
 
Odbiorcy danych

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe podmiotom zewnętrznym (odbiorcy danych). Są to przede wszystkim dostawcy usług hostingu, poczty e-mail i innych usług IT, firmy świadczące dla nas usługi księgowe, kurierskie, audytowe, prawne.
 
Takimi podmiotami są obecnie:

 • Hlogistyka Sp. z o.o. (dla potrzeb obsługi logistycznej zamówienia);
 • ING Bank Śląski S.A. (dla potrzeb obsługi płatności internetowych);
 • Twisto Polska Sp. z o.o (dla potrzeb obsługi płatności internetowych);
 • IAI S.A. (dla potrzeb obsługi Serwisu);
 • eLibri Sp. z o.o. (dla potrzeb obsługi elektronicznych książek tzw. e-booków);
 • firmie kurierskiej, stosownie do wybranego przez Klienta sposobu doręczenia zamówienia.

 
Dane osobowe możemy również ujawniać właściwym organom władzy publicznej (np. sądy, organy ścigania) bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji. Ujawnienie danych następuje jedynie wtedy, gdy istnieje ku temu odpowiednia podstawa prawna (np. przepis prawa nakazujący ujawnienie danych osobowych) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 
Instagram (Meta)
 
Na stronach internetowych Serwisu osadzane są (z wykorzystaniem mechanizmu embedowania) treści z serwisu Instagram. Platforma Meta Platforms Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, za pomocą treści embedowanych może zbierać informacje o użytkowniku, który wchodzi z nimi w interakcję. Zbierane w ten sposób dane są przetwarzanie przez Meta Platforms, z zasadami ochrony prywatności może zapoznać się tutaj: https://privacycenter.instagram.com/policy.
 
Google Analytics

Wykorzystujemy narzędzia Google Analytics, aby zliczać statystyki, analizować sprzedaż i optymalizować nasze usługi.  Witryna, w której został wpięty kod dostawcy zamieszcza w urządzeniu Użytkownika kody zliczające umożliwiające zbieranie danych. Informacje o tym jak Google przetwarza Twoje dane znajdziesz pod adresem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
 
W każdej chwili Użytkownik może sprzeciwić się zbieraniu danych przez Google Analitycs poprzez zmiany ustawień przeglądarki internetowej. Możesz również zablokować działania Google Analitycs przechodząc na stronę: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) może być niższy od tego, jaki obowiązuje w Polsce i innych państwach EOG. Niektórzy spośród naszych dostawców np. Google czy Meta mają siedzibę poza terytorium EOG. Dbamy, aby w związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych, dlatego w pierwszej kolejności staramy się podejmować współpracę z podmiotami, które przetwarzają dane w państwach, wobec których Komisja Europejska stwierdziła stosownych stopień ochrony danych osobowych. Gdy nie jest to możliwe zobowiązujemy naszych dostawców do przestrzegania zasad związanych z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską. Na Twoje żądanie udostępnimy ci kopię Twoich Danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG. 
 
 
Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania przez nas danych osobowych zależy od celu przetwarzania. W niektórych przypadkach okres przechowywania może również wynikać z przepisów prawa.
 
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji tego interesu lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 
Jeśli przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody, dane przechowujemy do czasu jej wycofania, chyba że wcześniej staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego je zebraliśmy.
 
W przypadku, gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane będziemy przechowywać przez czas realizacji takiej umowy. Okres przechowywania danych osobowych może być przedłużony, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. W takim wypadku dane przechowujemy do czasu przedawnienia roszczeń majątkowych.
 
W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, dane przechowujemy przez czas, jaki jest wymagany zgodnie z przepisami. Ze względu na znaczną liczbę regulacji prawnych okres przechowywania danych jest różny.
 
W przypadku przetwarzania danych w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, dane przechowujemy do czasu przedawnienia roszczeń.
 
Prawa osób, których dane dotyczą
 
Osobom, których dane osobowe przetwarzamy jako administrator, przysługują zgodnie z RODO następujące prawa:

 • Prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych: Oznacza to, że każda osoba, której dane dotyczą, może uzyskać od nas informację o tym, w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy jej dane osobowe oraz dodatkowo może uzyskać kopię swoich danych osobowych;

 • Prawo żądania od administratora sprostowania danych osobowych: Oznacza to, że każda osoba, której dane dotyczą, może zażądać od nas sprostowania (poprawienia) jej danych osobowych, np. gdy zostały błędnie zapisane lub jeśli uległy zmianie;

 • Prawo żądania od administratora usunięcia danych osobowych: Oznacza to, że każda osoba, której dane dotyczą, może żądać od nas usunięcia swoich danych osobowych, jeśli nie ma podstawy do tego, żebyśmy przetwarzali te dane lub jeśli zachodzą inne okoliczności przewidziane przez RODO;

 • Prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych: Oznacza to, że każda osoba, której dane dotyczą, może żądać od nas, aby jej dane osobowe były przetwarzane tylko w ograniczonym zakresie, do czasu rozpoznania sprzeciwu tej osoby co do przetwarzania jej danych lub do czasu rozpatrzenia jej wniosku o sprostowanie danych, lub też w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, chce aby jej dane zostały przechowane przez nas w związku z jej roszczeniami lub w związku ze stwierdzeniem przetwarzania danych niezgodnie z prawem;

 • Prawo do przenoszenia danych osobowych: Jeżeli przetwarzanie przez nas danych osobowych następuje na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz odbywa się w sposób zautomatyzowany (np. komputerowo), osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać od nas przekazania swoich danych osobowych, które nam dostarczyła, w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego (komputerowego). Osoba taka może samodzielnie przekazać takie dane osobowe wybranemu przez siebie innemu administratorowi. Ponadto, jeśli będzie to technicznie możliwe, przy zachowaniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa, możemy na żądanie osoby, której dane dotyczą, samemu przekazać dane osobowe wskazanemu innemu administratorowi. Prawo do przenoszenia danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób;

 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania: Jeżeli przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), osoba, której dane dotyczą, może sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją. Przeanalizujemy wówczas sprzeciw pod kątem istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania przez nas danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do dochodzenia przez nas roszczeń lub obrony przed nimi. W razie zgłoszenia skutecznego sprzeciwu, nie możemy już więcej przetwarzać danych osobowych, których dotyczy sprzeciw;

 • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych: W zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą, może wycofać taką zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu wycofania zgody można skontaktować się z nami np. na adres e-mail lub adres korespondencyjny wskazany w Polityce prywatności;

 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Jeśli osoba, której dane dotyczą, uważa, że przetwarzanie przez nas jej danych osobowych jest niezgodne z prawem, przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 
Prawa, o których mowa powyżej, są realizowane zgodnie z przepisami RODO. W celu realizacji swoich praw można kontaktować się z nami za pomocą kanałów kontaktu wskazanych w Polityce prywatności.

Zmiany Polityki prywatności

Na bieżąco przeglądamy Politykę prywatności i w razie potrzeby aktualizujemy ją.

pixel